سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات) از بهرام گرامي+علمي

کتاب سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات) توسط بهرام گرامي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهرام گرامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 290000

نام كتاب / عنوان (Title) : سنگ و گهر در هزار سال شعر فارسي(تشبيهات و استعارات)

رديف (id) : 714

تاريخ و ادبيات ايران(جلد چهارم-تاريخ بلعمي) از دكتر محمد دهقاني

کتاب تاريخ و ادبيات ايران(جلد چهارم-تاريخ بلعمي) توسط دكتر محمد دهقاني نوشته شده و در انتشارات ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : دكتر محمد دهقاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ و ادبيات ايران(جلد چهارم-تاريخ بلعمي)

رديف (id) : 1010

عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات از محمدابن محمود بن احمد طو

کتاب عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات توسط محمدابن محمود بن احمد طوسي نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدابن محمود بن احمد طوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 385000

نام كتاب / عنوان (Title) : عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات

رديف (id) : 863

آشنايي با نقد ادبي از عبدالحسين زرين كوب +سخن

کتاب آشنايي با نقد ادبي توسط عبدالحسين زرين كوب نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالحسين زرين كوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : آشنايي با نقد ادبي

رديف (id) : 7

خودكشي صادق هدايت از اسماعيل جمشيدي+علم

کتاب خودكشي صادق هدايت توسط اسماعيل جمشيدي نوشته شده و در انتشارات علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اسماعيل جمشيدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 650000

نام كتاب / عنوان (Title) : خودكشي صادق هدايت

رديف (id) : 1041

تاريخ ادبيات داستاني ايران از حسن ميرعابديني+سخن

کتاب تاريخ ادبيات داستاني ايران توسط حسن ميرعابديني نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن ميرعابديني

قیمت پشت‌جلد (price) : 325000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ ادبيات داستاني ايران

رديف (id) : 545

گزيده غزليات مولوي از سيروس شميسا+قطره

کتاب گزيده غزليات مولوي توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 7

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 210000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده غزليات مولوي

رديف (id) : 849

ناصر خسرو سوسور از فرزاد بالو مهدي خبازي كناري+حكايت قلم نوين

کتاب ناصر خسرو سوسور توسط فرزاد بالو مهدي خبازي كناري نوشته شده و در انتشارات حكايت قلم نوين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : حكايت قلم نوين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فرزاد بالو مهدي خبازي كناري

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : ناصر خسرو سوسور

رديف (id) : 779

نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك از حسن محمودي+روزگار

کتاب نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك توسط حسن محمودي نوشته شده و در انتشارات روزگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن محمودي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك

رديف (id) : 265

زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر از محسن ابوالقاسمي+طهوري

کتاب زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر توسط محسن ابوالقاسمي نوشته شده و در انتشارات طهوري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طهوري

مترجم (Translate with) : محمد امامي ملكشاه

مولف (َAuthor) : محسن ابوالقاسمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 400000

نام كتاب / عنوان (Title) : زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر

رديف (id) : 715