آرش كمانگير از نيره تقوي+چاپ و نشر نظر

کتاب آرش كمانگير توسط نيره تقوي نوشته شده و در انتشارات چاپ و نشر نظر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : چاپ و نشر نظر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : نيره تقوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : آرش كمانگير

رديف (id) : 383

ديوان شاه نعمت الله ولي از شاه نعمت الله ولي +نگاه

کتاب ديوان شاه نعمت الله ولي توسط شاه نعمت الله ولي نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) : سعيد نفيسي

مولف (َAuthor) : شاه نعمت الله ولي

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان شاه نعمت الله ولي

رديف (id) : 866

بينامتنيت از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم(نظريه ها و كاربردها) از

کتاب بينامتنيت از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم(نظريه ها و كاربردها) توسط بهمن نامور مطلق نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهمن نامور مطلق

قیمت پشت‌جلد (price) : 375000

نام كتاب / عنوان (Title) : بينامتنيت از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم(نظريه ها و كاربردها)

رديف (id) : 793

بر مركب باد(بازخواني قصه سليمان) از پريسا داوري+ثالث

کتاب بر مركب باد(بازخواني قصه سليمان) توسط پريسا داوري نوشته شده و در انتشارات ثالث چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ثالث

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پريسا داوري

قیمت پشت‌جلد (price) : 190000

نام كتاب / عنوان (Title) : بر مركب باد(بازخواني قصه سليمان)

رديف (id) : 458

فهرست مقالات فارسي در زمينهتحقيقات ايراني)(جلد8) از ايرج افشار+مركز دايرة

کتاب فهرست مقالات فارسي در زمينهتحقيقات ايراني)(جلد8) توسط ايرج افشار نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) : ايران ناز كاشيان

مولف (َAuthor) : ايرج افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 270000

نام كتاب / عنوان (Title) : فهرست مقالات فارسي در زمينهتحقيقات ايراني)(جلد8)

رديف (id) : 464

هفتاد سخن(4 جلدي) از پرويز ناتل خانلري+توس

کتاب هفتاد سخن(4 جلدي) توسط پرويز ناتل خانلري نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1377

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : پرويز ناتل خانلري

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : هفتاد سخن(4 جلدي)

رديف (id) : 312

فال حافظ(3) از حافظ+زرين

کتاب فال حافظ(3) توسط حافظ نوشته شده و در انتشارات زرين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زرين

مترجم (Translate with) : نظام الدين نوري

مولف (َAuthor) : حافظ

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : فال حافظ(3)

رديف (id) : 350

رودكي پدر شعر پارسي از سعيد بزرگ بيگدلي+تحقيقات و توسعه علوم انساني

کتاب رودكي پدر شعر پارسي توسط سعيد بزرگ بيگدلي نوشته شده و در انتشارات تحقيقات و توسعه علوم انساني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : تحقيقات و توسعه علوم انساني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سعيد بزرگ بيگدلي

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : رودكي پدر شعر پارسي

رديف (id) : 257

ديوان خواجوي كرماني از خواجوي كرماني+نگاه

کتاب ديوان خواجوي كرماني توسط خواجوي كرماني نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : خواجوي كرماني

قیمت پشت‌جلد (price) : 550000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان خواجوي كرماني

رديف (id) : 951

فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي3) از سپيد

کتاب فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي3) توسط سپيده عبدالكريمي نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سپيده عبدالكريمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 160000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ توصيفي زبان شناسي اجتماعي(فرهنگنامه هاي زبان شناسي3)

رديف (id) : 674