گلستان سعدي(جيبي) از نظرشيخ مصلح الدين سعدي شيرازي+ديبايه

کتاب گلستان سعدي(جيبي) توسط نظرشيخ مصلح الدين سعدي شيرازي نوشته شده و در انتشارات ديبايه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ديبايه

مترجم (Translate with) : محمد علي فروغي

مولف (َAuthor) : نظرشيخ مصلح الدين سعدي شيرازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : گلستان سعدي(جيبي)

رديف (id) : 970

استعاره و پارادايم هاي ترجمه از پل ريكور+شوند

کتاب استعاره و پارادايم هاي ترجمه توسط پل ريكور نوشته شده و در انتشارات شوند چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شوند

مترجم (Translate with) : مهرداد پارسا

مولف (َAuthor) : پل ريكور

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : استعاره و پارادايم هاي ترجمه

رديف (id) : 1111

ديوان حافظ از حافظ+جوانه رشد

کتاب ديوان حافظ توسط حافظ نوشته شده و در انتشارات جوانه رشد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جوانه رشد

مترجم (Translate with) : ابراهيم قيصري

مولف (َAuthor) : حافظ

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان حافظ

رديف (id) : 657

زندگي در آينه(گفتارهايي در نقد ادبي) از حورا ياوري +نيلوفر

کتاب زندگي در آينه(گفتارهايي در نقد ادبي) توسط حورا ياوري نوشته شده و در انتشارات نيلوفر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نيلوفر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حورا ياوري

قیمت پشت‌جلد (price) : 65000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي در آينه(گفتارهايي در نقد ادبي)

رديف (id) : 91

شاهنامه به نثر(بي گزند از باد و باران) از حكيم ابوالقاسم فردوسي+نگاه

کتاب شاهنامه به نثر(بي گزند از باد و باران) توسط حكيم ابوالقاسم فردوسي نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) : كاوه گوهرين

مولف (َAuthor) : حكيم ابوالقاسم فردوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 550000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه به نثر(بي گزند از باد و باران)

رديف (id) : 492

زندگي نامه و خدمات ادبي و فرهنگي سپيده كاشاني از سپيده كاشاني+انجمن آثار و م

کتاب زندگي نامه و خدمات ادبي و فرهنگي سپيده كاشاني توسط سپيده كاشاني نوشته شده و در انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سپيده كاشاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 130000

نام كتاب / عنوان (Title) : زندگي نامه و خدمات ادبي و فرهنگي سپيده كاشاني

رديف (id) : 1037

شاهنامه فردوسي همراه با خمسه نظامي(رحلي) از ابوالقاسم فردوسي+مركز دايرة المع

کتاب شاهنامه فردوسي همراه با خمسه نظامي(رحلي) توسط ابوالقاسم فردوسي نوشته شده و در انتشارات مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1379

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مركز دايرة المعارف بزرگ اسلامي

مترجم (Translate with) : نظامي گنجه اي

مولف (َAuthor) : ابوالقاسم فردوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 420000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي همراه با خمسه نظامي(رحلي)

رديف (id) : 182

كليات عبيد زاكاني از عبيد زاكاني+زوار

کتاب كليات عبيد زاكاني توسط عبيد زاكاني نوشته شده و در انتشارات زوار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زوار

مترجم (Translate with) : پرويز اتابكي

مولف (َAuthor) : عبيد زاكاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 280000

نام كتاب / عنوان (Title) : كليات عبيد زاكاني

رديف (id) : 162

كليات اشعار تركي شهريار(شميز) از محمد حسين شهريار+نگاه

کتاب كليات اشعار تركي شهريار(شميز) توسط محمد حسين شهريار نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 31

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد حسين شهريار

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : كليات اشعار تركي شهريار(شميز)

رديف (id) : 248

مقالات تقي زاده(تعليم و تربيت جلد17) از ايراج افشار+توس

کتاب مقالات تقي زاده(تعليم و تربيت جلد17) توسط ايراج افشار نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايراج افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : مقالات تقي زاده(تعليم و تربيت جلد17)

رديف (id) : 996