طنز در ديوان شهريار از الهام باقريان+شايسته

کتاب طنز در ديوان شهريار توسط الهام باقريان نوشته شده و در انتشارات شايسته چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : شايسته

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : الهام باقريان

قیمت پشت‌جلد (price) : 40000

نام كتاب / عنوان (Title) : طنز در ديوان شهريار

رديف (id) : 371

مكاشفه موخر از ايوب آقاخاني+موغام

کتاب مكاشفه موخر توسط ايوب آقاخاني نوشته شده و در انتشارات موغام چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : موغام

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايوب آقاخاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : مكاشفه موخر

رديف (id) : 572

سعدي آموزگار قرون از محمد علي امامي ناييني+روزآمد

کتاب سعدي آموزگار قرون توسط محمد علي امامي ناييني نوشته شده و در انتشارات روزآمد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزآمد

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد علي امامي ناييني

قیمت پشت‌جلد (price) : 18000

نام كتاب / عنوان (Title) : سعدي آموزگار قرون

رديف (id) : 408

نشانه شناسي نظريه و عمل از فرزان سجودي+نشر علم

کتاب نشانه شناسي نظريه و عمل توسط فرزان سجودي نوشته شده و در انتشارات نشر علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فرزان سجودي

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : نشانه شناسي نظريه و عمل

رديف (id) : 279

سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد1)(بيز بئله گولرديك) از صالح

کتاب سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد1)(بيز بئله گولرديك) توسط صالح سجادي نوشته شده و در انتشارات سوره مهر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سوره مهر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صالح سجادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : سير طنز در ادبيات تركي آذربايجاني(جلد1)(بيز بئله گولرديك)

رديف (id) : 1016

چگونه از كتاب خود مراقبت كنيم از مايكل ديردا+جهان كتاب

کتاب چگونه از كتاب خود مراقبت كنيم توسط مايكل ديردا نوشته شده و در انتشارات جهان كتاب چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : جهان كتاب

مترجم (Translate with) : نشريه جهان كتاب

مولف (َAuthor) : مايكل ديردا

قیمت پشت‌جلد (price) : 30000

نام كتاب / عنوان (Title) : چگونه از كتاب خود مراقبت كنيم

رديف (id) : 656

ديوان رودكي از رودكي +دوستان

کتاب ديوان رودكي توسط رودكي نوشته شده و در انتشارات دوستان چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1381

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : دوستان

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : رودكي

قیمت پشت‌جلد (price) : 35000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان رودكي

رديف (id) : 48

شاهنامه فردوسي(4جلدي) از ابوالقاسم فردوسي+علمي و فرهنگي

کتاب شاهنامه فردوسي(4جلدي) توسط ابوالقاسم فردوسي نوشته شده و در انتشارات علمي و فرهنگي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي و فرهنگي

مترجم (Translate with) : پرويز اتابكي

مولف (َAuthor) : ابوالقاسم فردوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 1100000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي(4جلدي)

رديف (id) : 874