گزيده غزليات شهريار از شهريار-يدالله عاطفي+زرين

کتاب گزيده غزليات شهريار توسط شهريار-يدالله عاطفي نوشته شده و در انتشارات زرين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 10

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : زرين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : شهريار-يدالله عاطفي

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده غزليات شهريار

رديف (id) : 948

ديوان حافظ(قابدار) از حافظ+بهزاد

کتاب ديوان حافظ(قابدار) توسط حافظ نوشته شده و در انتشارات بهزاد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) :

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : بهزاد

مترجم (Translate with) : محمد قزويني

مولف (َAuthor) : حافظ

قیمت پشت‌جلد (price) : 185000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان حافظ(قابدار)

رديف (id) : 561

پيام بهارستان(شماره19)(بهار1392) از گروهي+كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي

کتاب پيام بهارستان(شماره19)(بهار1392) توسط گروهي نوشته شده و در انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : گروهي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : پيام بهارستان(شماره19)(بهار1392)

رديف (id) : 1087

سمبوليسم(مكاتب و سبك هاي ادبي) از چارلز چدويك+نشر مركز

کتاب سمبوليسم(مكاتب و سبك هاي ادبي) توسط چارلز چدويك نوشته شده و در انتشارات نشر مركز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر مركز

مترجم (Translate with) : مهدي سحابي

مولف (َAuthor) : چارلز چدويك

قیمت پشت‌جلد (price) : 22000

نام كتاب / عنوان (Title) : سمبوليسم(مكاتب و سبك هاي ادبي)

رديف (id) : 112

پادشاه صورت و معنا از مسعود خيام+ابتكار نو

کتاب پادشاه صورت و معنا توسط مسعود خيام نوشته شده و در انتشارات ابتكار نو چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ابتكار نو

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مسعود خيام

قیمت پشت‌جلد (price) : 60000

نام كتاب / عنوان (Title) : پادشاه صورت و معنا

رديف (id) : 303

خاطرات دكتر قاسم غني از محمد ابراهيم باستاني پاريزي+علم

کتاب خاطرات دكتر قاسم غني توسط محمد ابراهيم باستاني پاريزي نوشته شده و در انتشارات علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد ابراهيم باستاني پاريزي

قیمت پشت‌جلد (price) : 285000

نام كتاب / عنوان (Title) : خاطرات دكتر قاسم غني

رديف (id) : 529

اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران از عيسي امن خاني+علمي

کتاب اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران توسط عيسي امن خاني نوشته شده و در انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عيسي امن خاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : اگزيستانسياليسم و ادبيات معاصر ايران

رديف (id) : 752

كليات نظامي گنجوي (دو جلدي) از نظامي گنجوي+نگاه

کتاب كليات نظامي گنجوي (دو جلدي) توسط نظامي گنجوي نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) : وحيد دستگردي

مولف (َAuthor) : نظامي گنجوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : كليات نظامي گنجوي (دو جلدي)

رديف (id) : 195

ديوان محتشم كاشاني از اكبر بهداروند+نگاه

کتاب ديوان محتشم كاشاني توسط اكبر بهداروند نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اكبر بهداروند

قیمت پشت‌جلد (price) : 255000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان محتشم كاشاني

رديف (id) : 887

گزيده مقالات روايت از مارتين مكوئيلان+مينوي خرد

کتاب گزيده مقالات روايت توسط مارتين مكوئيلان نوشته شده و در انتشارات مينوي خرد چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : مينوي خرد

مترجم (Translate with) : فتاح محمدي

مولف (َAuthor) : مارتين مكوئيلان

قیمت پشت‌جلد (price) : 240000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده مقالات روايت

رديف (id) : 395