گزيده غزليات مولوي از سيروس شميسا+قطره

کتاب گزيده غزليات مولوي توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 7

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 210000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده غزليات مولوي

رديف (id) : 849

ناصر خسرو سوسور از فرزاد بالو مهدي خبازي كناري+حكايت قلم نوين

کتاب ناصر خسرو سوسور توسط فرزاد بالو مهدي خبازي كناري نوشته شده و در انتشارات حكايت قلم نوين چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : حكايت قلم نوين

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فرزاد بالو مهدي خبازي كناري

قیمت پشت‌جلد (price) : 90000

نام كتاب / عنوان (Title) : ناصر خسرو سوسور

رديف (id) : 779

نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك از حسن محمودي+روزگار

کتاب نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك توسط حسن محمودي نوشته شده و در انتشارات روزگار چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : روزگار

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن محمودي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقد و تحليل و گزيده داستان هاي صادق چوبك

رديف (id) : 265

زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر از محسن ابوالقاسمي+طهوري

کتاب زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر توسط محسن ابوالقاسمي نوشته شده و در انتشارات طهوري چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : طهوري

مترجم (Translate with) : محمد امامي ملكشاه

مولف (َAuthor) : محسن ابوالقاسمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 400000

نام كتاب / عنوان (Title) : زبان فارسي و سرگذشت آن و گفتارهاي ديگر

رديف (id) : 715

حالات و مقامات م اميد از محمدرضا شفيعي كدكني+سخن

کتاب حالات و مقامات م اميد توسط محمدرضا شفيعي كدكني نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدرضا شفيعي كدكني

قیمت پشت‌جلد (price) : 165000

نام كتاب / عنوان (Title) : حالات و مقامات م اميد

رديف (id) : 431

ديوان حافظ(جيبي قابدار گلاسه) از حافظ شيرازي+پيام عدالت

کتاب ديوان حافظ(جيبي قابدار گلاسه) توسط حافظ شيرازي نوشته شده و در انتشارات پيام عدالت چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پيام عدالت

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حافظ شيرازي

قیمت پشت‌جلد (price) : 400000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان حافظ(جيبي قابدار گلاسه)

رديف (id) : 821

گنجه دن گليرم يوكوم چيچك دير(اشعار تركي نظامي گنجه) از صديار وظيفه+پژ

کتاب گنجه دن گليرم يوكوم چيچك دير(اشعار تركي نظامي گنجه) توسط صديار وظيفه نوشته شده و در انتشارات پژوهش دانش چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : پژوهش دانش

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صديار وظيفه

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : گنجه دن گليرم يوكوم چيچك دير(اشعار تركي نظامي گنجه)

رديف (id) : 641

ادبيات معاصر ايران در گذر زمان3(عدنان غريفي) از حبيب باوي ساجد+افراز

کتاب ادبيات معاصر ايران در گذر زمان3(عدنان غريفي) توسط حبيب باوي ساجد نوشته شده و در انتشارات افراز چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : افراز

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حبيب باوي ساجد

قیمت پشت‌جلد (price) : 55000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادبيات معاصر ايران در گذر زمان3(عدنان غريفي)

رديف (id) : 412

ادبيات تطبيقي از طاها ندا+نشر ني

کتاب ادبيات تطبيقي توسط طاها ندا نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) : نظري منظم

مولف (َAuthor) : طاها ندا

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادبيات تطبيقي

رديف (id) : 1138

زين قند پارسي(مجموعه مقالات) از جمع نويسندگان+سازمان چاپ و انتشارات

کتاب زين قند پارسي(مجموعه مقالات) توسط جمع نويسندگان نوشته شده و در انتشارات سازمان چاپ و انتشارات چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1385

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سازمان چاپ و انتشارات

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جمع نويسندگان

قیمت پشت‌جلد (price) : 19000

نام كتاب / عنوان (Title) : زين قند پارسي(مجموعه مقالات)

رديف (id) : 785