كليات علي آقا واحد(گالينگور) از علي آقا واحد+اختر

کتاب كليات علي آقا واحد(گالينگور) توسط علي آقا واحد نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) : بهروز ايماني

مولف (َAuthor) : علي آقا واحد

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : كليات علي آقا واحد(گالينگور)

رديف (id) : 550

قافقاز ناغيل لاري از آوريل پيمن+اختر

کتاب قافقاز ناغيل لاري توسط آوريل پيمن نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) : محمد حربري اكبري

مولف (َAuthor) : آوريل پيمن

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : قافقاز ناغيل لاري

رديف (id) : 743

زمان سترون(ديوان اشعار فارسي يحيي شيدا) از جواد حلاجي+اختر

کتاب زمان سترون(ديوان اشعار فارسي يحيي شيدا) توسط جواد حلاجي نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جواد حلاجي

قیمت پشت‌جلد (price) : 145000

نام كتاب / عنوان (Title) : زمان سترون(ديوان اشعار فارسي يحيي شيدا)

رديف (id) : 1006

صمد وورغون(سئچيلميش اثرلري) از محمد عبادي قاراخانلو+اختر

کتاب صمد وورغون(سئچيلميش اثرلري) توسط محمد عبادي قاراخانلو نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد عبادي قاراخانلو

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : صمد وورغون(سئچيلميش اثرلري)

رديف (id) : 744

آموزش وزن قافيه بند و قالب هاي شعر آذربايجاني از صمد رحماني خياوي+اختر

کتاب آموزش وزن قافيه بند و قالب هاي شعر آذربايجاني توسط صمد رحماني خياوي نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : صمد رحماني خياوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : آموزش وزن قافيه بند و قالب هاي شعر آذربايجاني

رديف (id) : 745

فرهنگ روزمره تركي استانبولي(با تلفظ كامل) از ناصر الدين احدي نيا+

کتاب فرهنگ روزمره تركي استانبولي(با تلفظ كامل) توسط ناصر الدين احدي نيا نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ناصر الدين احدي نيا

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ روزمره تركي استانبولي(با تلفظ كامل)

رديف (id) : 514

موغام تاريخي از رافق ايمراني+اختر

کتاب موغام تاريخي توسط رافق ايمراني نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) : مجيد تيموري فر

مولف (َAuthor) : رافق ايمراني

قیمت پشت‌جلد (price) : 65000

نام كتاب / عنوان (Title) : موغام تاريخي

رديف (id) : 401

خودآموز تركي استانبولي از بهروز ايماني+اختر

کتاب خودآموز تركي استانبولي توسط بهروز ايماني نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : بهروز ايماني

قیمت پشت‌جلد (price) : 55000

نام كتاب / عنوان (Title) : خودآموز تركي استانبولي

رديف (id) : 513

علي آقا واحد دن خاطره لريم از محمد تقي زهتابي+اختر

کتاب علي آقا واحد دن خاطره لريم توسط محمد تقي زهتابي نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1380

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد تقي زهتابي

قیمت پشت‌جلد (price) : 28000

نام كتاب / عنوان (Title) : علي آقا واحد دن خاطره لريم

رديف (id) : 286

ملا ولي ودادي نين شعر مجموعه سي(يحيي شيدانين ال يازيسي) از جواد ح

کتاب ملا ولي ودادي نين شعر مجموعه سي(يحيي شيدانين ال يازيسي) توسط جواد حلاجي نوشته شده و در انتشارات اختر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : اختر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جواد حلاجي

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : ملا ولي ودادي نين شعر مجموعه سي(يحيي شيدانين ال يازيسي)

رديف (id) : 742