محراب عشق(تلخيص و بازنويسي خسرو و شيرين نظامي) از قربان وليئي م

کتاب محراب عشق(تلخيص و بازنويسي خسرو و شيرين نظامي) توسط قربان وليئي محمدآبادي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : قربان وليئي محمدآبادي

قیمت پشت‌جلد (price) : 15000

نام كتاب / عنوان (Title) : محراب عشق(تلخيص و بازنويسي خسرو و شيرين نظامي)

رديف (id) : 374

تازيانه خرد گزيده آثار طنز سنايي(طنز در متون ادب پارسي8) از عبدال

کتاب تازيانه خرد گزيده آثار طنز سنايي(طنز در متون ادب پارسي8) توسط عبدالجواد موسوي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالجواد موسوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 10000

نام كتاب / عنوان (Title) : تازيانه خرد گزيده آثار طنز سنايي(طنز در متون ادب پارسي8)

رديف (id) : 372

ساقي نامه در شعر فارسي از احترام رضايي+امير كبير

کتاب ساقي نامه در شعر فارسي توسط احترام رضايي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احترام رضايي

قیمت پشت‌جلد (price) : 65000

نام كتاب / عنوان (Title) : ساقي نامه در شعر فارسي

رديف (id) : 299

گزيده غزليات شمس تبريزي از مولانا جلال الدين محمد بلخي +امير كب

کتاب گزيده غزليات شمس تبريزي توسط مولانا جلال الدين محمد بلخي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 21

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) : دكتر محمدرضا شفيعي كدكني

مولف (َAuthor) : مولانا جلال الدين محمد بلخي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده غزليات شمس تبريزي

رديف (id) : 127

نشريه كتابخانه ملي تبريز(گزيده مطبوعات ايران16) از فريد قاسمي+امير كبير

کتاب نشريه كتابخانه ملي تبريز(گزيده مطبوعات ايران16) توسط فريد قاسمي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فريد قاسمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 17000

نام كتاب / عنوان (Title) : نشريه كتابخانه ملي تبريز(گزيده مطبوعات ايران16)

رديف (id) : 1149

حلاج(شاهكار هاي ادبيات فارسي) از محمد استعلامي+امير كبير

کتاب حلاج(شاهكار هاي ادبيات فارسي) توسط محمد استعلامي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد استعلامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 4200

نام كتاب / عنوان (Title) : حلاج(شاهكار هاي ادبيات فارسي)

رديف (id) : 920

ديوان فرخي يزدي از فرخي يزدي+امير كبير

کتاب ديوان فرخي يزدي توسط فرخي يزدي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 14

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) : حسين مكي

مولف (َAuthor) : فرخي يزدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 45000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان فرخي يزدي

رديف (id) : 342

احمد مجد الاسلام كرماني(مفاخر مطبوعات ايران9) از فريد قاسمي+امير كبير

کتاب احمد مجد الاسلام كرماني(مفاخر مطبوعات ايران9) توسط فريد قاسمي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فريد قاسمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 17000

نام كتاب / عنوان (Title) : احمد مجد الاسلام كرماني(مفاخر مطبوعات ايران9)

رديف (id) : 373

مرد خوابيده(ميرزا جواد ملكي تبريزي)(در مكتب عشق2) از سيد محمد سادات اخوي+امير كب

کتاب مرد خوابيده(ميرزا جواد ملكي تبريزي)(در مكتب عشق2) توسط سيد محمد سادات اخوي نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيد محمد سادات اخوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 12000

نام كتاب / عنوان (Title) : مرد خوابيده(ميرزا جواد ملكي تبريزي)(در مكتب عشق2)

رديف (id) : 912

فرهنگ اشعار صائب(2جلدي) از احمد گلچين معاني+امير كبير

کتاب فرهنگ اشعار صائب(2جلدي) توسط احمد گلچين معاني نوشته شده و در انتشارات امير كبير چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1381

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : امير كبير

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احمد گلچين معاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 45000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ اشعار صائب(2جلدي)

رديف (id) : 145