تخيل و مرگ در ادبيات و هنر(مجموعه مقالات) از علي عباسي+سخن

کتاب تخيل و مرگ در ادبيات و هنر(مجموعه مقالات) توسط علي عباسي نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي عباسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 145000

نام كتاب / عنوان (Title) : تخيل و مرگ در ادبيات و هنر(مجموعه مقالات)

رديف (id) : 466

آشنايي با زبان شناسي(كليات و واج شناسي) از احمد سميعي گيلاني+سخن

کتاب آشنايي با زبان شناسي(كليات و واج شناسي) توسط احمد سميعي گيلاني نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احمد سميعي گيلاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : آشنايي با زبان شناسي(كليات و واج شناسي)

رديف (id) : 490

پير گنجه در جست و جوي نا كجا آباد(زندگي و آثار نظامي) از عبد الحسين زرين كوب +سخ

کتاب پير گنجه در جست و جوي نا كجا آباد(زندگي و آثار نظامي) توسط عبد الحسين زرين كوب نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبد الحسين زرين كوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : پير گنجه در جست و جوي نا كجا آباد(زندگي و آثار نظامي)

رديف (id) : 1051

مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16) از ايرج افشار+توس

کتاب مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16) توسط ايرج افشار نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايرج افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16)

رديف (id) : 997

اين كوزه گر دهر(گزيده رباعي از آغاز تا امروز) از مرتضي كاخي+سخن

کتاب اين كوزه گر دهر(گزيده رباعي از آغاز تا امروز) توسط مرتضي كاخي نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مرتضي كاخي

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : اين كوزه گر دهر(گزيده رباعي از آغاز تا امروز)

رديف (id) : 487

داستان هاي دل انگيز ادبيات فارسي از زهرا خانلري+توس

کتاب داستان هاي دل انگيز ادبيات فارسي توسط زهرا خانلري نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 9

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : زهرا خانلري

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : داستان هاي دل انگيز ادبيات فارسي

رديف (id) : 329

عقاب خانلري از ميلاد عظيمي+سخن

کتاب عقاب خانلري توسط ميلاد عظيمي نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ميلاد عظيمي

قیمت پشت‌جلد (price) : 95000

نام كتاب / عنوان (Title) : عقاب خانلري

رديف (id) : 306

خر برفت و خر برفت و خر برفت(داستانهايي شيرين و تلخ از مثنوي معنوي) از نورالدين

کتاب خر برفت و خر برفت و خر برفت(داستانهايي شيرين و تلخ از مثنوي معنوي) توسط نورالدين زرين كلك نوشته شده و در انتشارات نظر چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نظر

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : نورالدين زرين كلك

قیمت پشت‌جلد (price) : 430000

نام كتاب / عنوان (Title) : خر برفت و خر برفت و خر برفت(داستانهايي شيرين و تلخ از مثنوي معنوي)

رديف (id) : 646

زين دايره مينا(گشت و گذارهاي علمي و فرهنگي) از محمدجعفر ياحقي+سخن

کتاب زين دايره مينا(گشت و گذارهاي علمي و فرهنگي) توسط محمدجعفر ياحقي نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدجعفر ياحقي

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : زين دايره مينا(گشت و گذارهاي علمي و فرهنگي)

رديف (id) : 313

شاهنامه فردوسي(رحلي فابدار) از ابوالقاسم فردوسي+ژرف

کتاب شاهنامه فردوسي(رحلي فابدار) توسط ابوالقاسم فردوسي نوشته شده و در انتشارات ژرف چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ژرف

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ابوالقاسم فردوسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 1900000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهنامه فردوسي(رحلي فابدار)

رديف (id) : 473