تاريخ و ادبيات ايران(جلد چهارم-تاريخ بلعمي) از دكتر محمد دهقاني

کتاب تاريخ و ادبيات ايران(جلد چهارم-تاريخ بلعمي) توسط دكتر محمد دهقاني نوشته شده و در انتشارات ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : ني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : دكتر محمد دهقاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 100000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ و ادبيات ايران(جلد چهارم-تاريخ بلعمي)

رديف (id) : 1010

آشنايي با نقد ادبي از عبدالحسين زرين كوب +سخن

کتاب آشنايي با نقد ادبي توسط عبدالحسين زرين كوب نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالحسين زرين كوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : آشنايي با نقد ادبي

رديف (id) : 7

خودكشي صادق هدايت از اسماعيل جمشيدي+علم

کتاب خودكشي صادق هدايت توسط اسماعيل جمشيدي نوشته شده و در انتشارات علم چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : علم

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اسماعيل جمشيدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 650000

نام كتاب / عنوان (Title) : خودكشي صادق هدايت

رديف (id) : 1041

تاريخ ادبيات داستاني ايران از حسن ميرعابديني+سخن

کتاب تاريخ ادبيات داستاني ايران توسط حسن ميرعابديني نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن ميرعابديني

قیمت پشت‌جلد (price) : 325000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ ادبيات داستاني ايران

رديف (id) : 545

حالات و مقامات م اميد از محمدرضا شفيعي كدكني+سخن

کتاب حالات و مقامات م اميد توسط محمدرضا شفيعي كدكني نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدرضا شفيعي كدكني

قیمت پشت‌جلد (price) : 165000

نام كتاب / عنوان (Title) : حالات و مقامات م اميد

رديف (id) : 431

تخيل و مرگ در ادبيات و هنر(مجموعه مقالات) از علي عباسي+سخن

کتاب تخيل و مرگ در ادبيات و هنر(مجموعه مقالات) توسط علي عباسي نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي عباسي

قیمت پشت‌جلد (price) : 145000

نام كتاب / عنوان (Title) : تخيل و مرگ در ادبيات و هنر(مجموعه مقالات)

رديف (id) : 466

آشنايي با زبان شناسي(كليات و واج شناسي) از احمد سميعي گيلاني+سخن

کتاب آشنايي با زبان شناسي(كليات و واج شناسي) توسط احمد سميعي گيلاني نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احمد سميعي گيلاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : آشنايي با زبان شناسي(كليات و واج شناسي)

رديف (id) : 490

پير گنجه در جست و جوي نا كجا آباد(زندگي و آثار نظامي) از عبد الحسين زرين كوب +سخ

کتاب پير گنجه در جست و جوي نا كجا آباد(زندگي و آثار نظامي) توسط عبد الحسين زرين كوب نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 8

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبد الحسين زرين كوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : پير گنجه در جست و جوي نا كجا آباد(زندگي و آثار نظامي)

رديف (id) : 1051

مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16) از ايرج افشار+توس

کتاب مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16) توسط ايرج افشار نوشته شده و در انتشارات توس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : توس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايرج افشار

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : مقالات تقي زاده(سرمقاله هاي كاوه جلد16)

رديف (id) : 997

اين كوزه گر دهر(گزيده رباعي از آغاز تا امروز) از مرتضي كاخي+سخن

کتاب اين كوزه گر دهر(گزيده رباعي از آغاز تا امروز) توسط مرتضي كاخي نوشته شده و در انتشارات سخن چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : سخن

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مرتضي كاخي

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : اين كوزه گر دهر(گزيده رباعي از آغاز تا امروز)

رديف (id) : 487