درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور) از شهاب الدين محمد منشي نسوي+انتشارا

کتاب درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور) توسط شهاب الدين محمد منشي نسوي نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) : منصور ثروت

مولف (َAuthor) : شهاب الدين محمد منشي نسوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : درد دل(تحرير نوين نفثة المصدور)

رديف (id) : 489

نقش بر آب از عبدالحسين زرين كوب +انتشارات علمي

کتاب نقش بر آب توسط عبدالحسين زرين كوب نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالحسين زرين كوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 125000

نام كتاب / عنوان (Title) : نقش بر آب

رديف (id) : 8

نوشته هاي پراكنده(دفتر اول)(معني شناسي)(نگين هاي زبان شناسي6) از كور

کتاب نوشته هاي پراكنده(دفتر اول)(معني شناسي)(نگين هاي زبان شناسي6) توسط كورش صفوي نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كورش صفوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 190000

نام كتاب / عنوان (Title) : نوشته هاي پراكنده(دفتر اول)(معني شناسي)(نگين هاي زبان شناسي6)

رديف (id) : 482

نامور نامه از عبدالحسين زرين كوب +انتشارات علمي

کتاب نامور نامه توسط عبدالحسين زرين كوب نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالحسين زرين كوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 55000

نام كتاب / عنوان (Title) : نامور نامه

رديف (id) : 851

شاهكار هاي ادبي جهان از فرانك نورتن مگيل+انتشارات علمي

کتاب شاهكار هاي ادبي جهان توسط فرانك نورتن مگيل نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) : امير اسماعيل آذر

مولف (َAuthor) : فرانك نورتن مگيل

قیمت پشت‌جلد (price) : 450000

نام كتاب / عنوان (Title) : شاهكار هاي ادبي جهان

رديف (id) : 366

فرهنگ اشعار حافظ از احمد علي رجائي بخارائي+انتشارات علمي

کتاب فرهنگ اشعار حافظ توسط احمد علي رجائي بخارائي نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 9

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : احمد علي رجائي بخارائي

قیمت پشت‌جلد (price) : 195000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ اشعار حافظ

رديف (id) : 453

چشمه روشن ديداري با شاعران از غلامحسين يوسفي +انتشارات علمي

کتاب چشمه روشن ديداري با شاعران توسط غلامحسين يوسفي نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 12

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : غلامحسين يوسفي

قیمت پشت‌جلد (price) : 390000

نام كتاب / عنوان (Title) : چشمه روشن ديداري با شاعران

رديف (id) : 10

آشنايي با زبان شناسي در مطالعات ادب فارسي(نگين هاي زبان شناسي3

کتاب آشنايي با زبان شناسي در مطالعات ادب فارسي(نگين هاي زبان شناسي3) توسط كورش صفوي نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كورش صفوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : آشنايي با زبان شناسي در مطالعات ادب فارسي(نگين هاي زبان شناسي3)

رديف (id) : 472

شعر بي دروغ شعر بي نقاب از عبدالحسين زرين كوب+انتشارات علمي

کتاب شعر بي دروغ شعر بي نقاب توسط عبدالحسين زرين كوب نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1388

نوبت چاپ (Print) : 10

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالحسين زرين كوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 85000

نام كتاب / عنوان (Title) : شعر بي دروغ شعر بي نقاب

رديف (id) : 152

سر ني(نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي)(2جلدي) از عبدالحسين زرين كوب +انتشارات عل

کتاب سر ني(نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي)(2جلدي) توسط عبدالحسين زرين كوب نوشته شده و در انتشارات انتشارات علمي چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 14

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : انتشارات علمي

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عبدالحسين زرين كوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 850000

نام كتاب / عنوان (Title) : سر ني(نقد و شرح تحليلي و تطبيقي مثنوي)(2جلدي)

رديف (id) : 2