گزيده غزليات مولوي از سيروس شميسا+قطره

کتاب گزيده غزليات مولوي توسط سيروس شميسا نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 7

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : سيروس شميسا

قیمت پشت‌جلد (price) : 210000

نام كتاب / عنوان (Title) : گزيده غزليات مولوي

رديف (id) : 849

شوريده و بي قرار(درباره سعدي و آثار او) از حسن انوري +قطره

کتاب شوريده و بي قرار(درباره سعدي و آثار او) توسط حسن انوري نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن انوري

قیمت پشت‌جلد (price) : 110000

نام كتاب / عنوان (Title) : شوريده و بي قرار(درباره سعدي و آثار او)

رديف (id) : 854

چهار سخنگوي وجدان ايران از محمدعلي اسلامي ندوشن+قطره

کتاب چهار سخنگوي وجدان ايران توسط محمدعلي اسلامي ندوشن نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 7

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمدعلي اسلامي ندوشن

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : چهار سخنگوي وجدان ايران

رديف (id) : 226

يك ضيافت خصوصي از رسول رخشا+قطره

کتاب يك ضيافت خصوصي توسط رسول رخشا نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : رسول رخشا

قیمت پشت‌جلد (price) : 170000

نام كتاب / عنوان (Title) : يك ضيافت خصوصي

رديف (id) : 567

چرخش فرهنگي در مطالعات ترجمه(مجموعه مطالعات ترجمه4) از آندره لفور+قطره

کتاب چرخش فرهنگي در مطالعات ترجمه(مجموعه مطالعات ترجمه4) توسط آندره لفور نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) : مزدك بلوري

مولف (َAuthor) : آندره لفور

قیمت پشت‌جلد (price) : 70000

نام كتاب / عنوان (Title) : چرخش فرهنگي در مطالعات ترجمه(مجموعه مطالعات ترجمه4)

رديف (id) : 1092

حافظ ناشنيده پند(برگي چند از دفتر خاطرات محمد گلندام) از ايرج پزشك زاد+قطره

کتاب حافظ ناشنيده پند(برگي چند از دفتر خاطرات محمد گلندام) توسط ايرج پزشك زاد نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 11

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : ايرج پزشك زاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : حافظ ناشنيده پند(برگي چند از دفتر خاطرات محمد گلندام)

رديف (id) : 194

شرح شوق(5جلدي) از دكتر سعيد حميديان+قطره

کتاب شرح شوق(5جلدي) توسط دكتر سعيد حميديان نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : دكتر سعيد حميديان

قیمت پشت‌جلد (price) : 2100000

نام كتاب / عنوان (Title) : شرح شوق(5جلدي)

رديف (id) : 1131

جامع الحكايات(نسخه كتابخانه گنج بخش پاكستان) از محمد جعفري+قطره

کتاب جامع الحكايات(نسخه كتابخانه گنج بخش پاكستان) توسط محمد جعفري نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد جعفري

قیمت پشت‌جلد (price) : 175000

نام كتاب / عنوان (Title) : جامع الحكايات(نسخه كتابخانه گنج بخش پاكستان)

رديف (id) : 494

از كاف تا نون(گفتگو با دكتر كزازي گذري بر زندگي آثار و انديشه ها)

کتاب از كاف تا نون(گفتگو با دكتر كزازي گذري بر زندگي آثار و انديشه ها) توسط آيدين فرنگي نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : آيدين فرنگي

قیمت پشت‌جلد (price) : 75000

نام كتاب / عنوان (Title) : از كاف تا نون(گفتگو با دكتر كزازي گذري بر زندگي آثار و انديشه ها)

رديف (id) : 936

ليلي و مجنون از نظامي +قطره

کتاب ليلي و مجنون توسط نظامي نوشته شده و در انتشارات قطره چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 13

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : قطره

مترجم (Translate with) : وحيد دستگردي

مولف (َAuthor) : نظامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 160000

نام كتاب / عنوان (Title) : ليلي و مجنون

رديف (id) : 74