سمك عيار(يكي بود يكي نبود 6) از فرامرز بن خداداد بن عبدالله الكات

کتاب سمك عيار(يكي بود يكي نبود 6) توسط فرامرز بن خداداد بن عبدالله الكاتب الارجاني نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) : مهدي مرعشي

مولف (َAuthor) : فرامرز بن خداداد بن عبدالله الكاتب الارجاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : سمك عيار(يكي بود يكي نبود 6)

رديف (id) : 721

صد سال تنهايي(داستان كلمبيايي) از گابريل گارسيا ماركز+كتاب پارسه

کتاب صد سال تنهايي(داستان كلمبيايي) توسط گابريل گارسيا ماركز نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 12

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) : بيتا حكمي

مولف (َAuthor) : گابريل گارسيا ماركز

قیمت پشت‌جلد (price) : 320000

نام كتاب / عنوان (Title) : صد سال تنهايي(داستان كلمبيايي)

رديف (id) : 209

ويس و رامين(يكي بود يكي نبود 3) از فخرالدين اسعد گرگاني+كتاب

کتاب ويس و رامين(يكي بود يكي نبود 3) توسط فخرالدين اسعد گرگاني نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) : ناهيد طباطبايي

مولف (َAuthor) : فخرالدين اسعد گرگاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : ويس و رامين(يكي بود يكي نبود 3)

رديف (id) : 425

فرهنگ فارسي معين(1جلدي) از محمد معين+كتاب پارسه

کتاب فرهنگ فارسي معين(1جلدي) توسط محمد معين نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1387

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد معين

قیمت پشت‌جلد (price) : 390000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرهنگ فارسي معين(1جلدي)

رديف (id) : 876

تاملي در ادبيات امروز(تاريخ تحليل و نقد گونه هاي نثر معاصر فارسي)

کتاب تاملي در ادبيات امروز(تاريخ تحليل و نقد گونه هاي نثر معاصر فارسي)(جلد 2) توسط عباس باقي نژاد ناصر عليزاده نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : عباس باقي نژاد ناصر عليزاده

قیمت پشت‌جلد (price) : 230000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاملي در ادبيات امروز(تاريخ تحليل و نقد گونه هاي نثر معاصر فارسي)(جلد 2)

رديف (id) : 988

ديوان پروين اعتصامي(همراه با ديباچه اي از ملك الشعراي بهار) از پروين اع

کتاب ديوان پروين اعتصامي(همراه با ديباچه اي از ملك الشعراي بهار) توسط پروين اعتصامي نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) : توفيق سبحاني

مولف (َAuthor) : پروين اعتصامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 220000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان پروين اعتصامي(همراه با ديباچه اي از ملك الشعراي بهار)

رديف (id) : 444

ديوان پروين اعتصامي(يكي بود يكي نبود 5) از پروين اعتصامي+كتاب پارسه

کتاب ديوان پروين اعتصامي(يكي بود يكي نبود 5) توسط پروين اعتصامي نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) : فريبا وفي

مولف (َAuthor) : پروين اعتصامي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان پروين اعتصامي(يكي بود يكي نبود 5)

رديف (id) : 767

نويسنده شدن از دروتيا برند+كتاب پارسه

کتاب نويسنده شدن توسط دروتيا برند نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) : آرش محمد اولي

مولف (َAuthor) : دروتيا برند

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : نويسنده شدن

رديف (id) : 1047

مولانا جلال الدين(زندگي،آثار و گزيده يي از آن ها) از عبدالباق

کتاب مولانا جلال الدين(زندگي،آثار و گزيده يي از آن ها) توسط عبدالباقي گولپينارلي نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1390

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) : توفيق هاشمي سبحاني

مولف (َAuthor) : عبدالباقي گولپينارلي

قیمت پشت‌جلد (price) : 210000

نام كتاب / عنوان (Title) : مولانا جلال الدين(زندگي،آثار و گزيده يي از آن ها)

رديف (id) : 1073

فرج بعد از شدت(جامع الحكايات)(يكي بود يكي نبود 4) از مويدي دهستاني+كتاب پارسه

کتاب فرج بعد از شدت(جامع الحكايات)(يكي بود يكي نبود 4) توسط مويدي دهستاني نوشته شده و در انتشارات كتاب پارسه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : كتاب پارسه

مترجم (Translate with) : ابوتراب خسروي

مولف (َAuthor) : مويدي دهستاني

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : فرج بعد از شدت(جامع الحكايات)(يكي بود يكي نبود 4)

رديف (id) : 459