ادبيات تطبيقي از طاها ندا+نشر ني

کتاب ادبيات تطبيقي توسط طاها ندا نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) : نظري منظم

مولف (َAuthor) : طاها ندا

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : ادبيات تطبيقي

رديف (id) : 1138

شكاريم يك سر همه پيش مرگ(جستار ها گفتار ها نوشتار ها) از شاهرخ مسكوب+نشر ني

کتاب شكاريم يك سر همه پيش مرگ(جستار ها گفتار ها نوشتار ها) توسط شاهرخ مسكوب نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : شاهرخ مسكوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : شكاريم يك سر همه پيش مرگ(جستار ها گفتار ها نوشتار ها)

رديف (id) : 485

تفسير مايكل بري بر هفت پيكر نظامي از مايكل بري+نشر ني

کتاب تفسير مايكل بري بر هفت پيكر نظامي توسط مايكل بري نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) : جلال علوي نيا

مولف (َAuthor) : مايكل بري

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : تفسير مايكل بري بر هفت پيكر نظامي

رديف (id) : 141

حديث نفس(جلد2) از حسن كامشاد+نشر ني

کتاب حديث نفس(جلد2) توسط حسن كامشاد نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن كامشاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : حديث نفس(جلد2)

رديف (id) : 522

ارمغان مور(جستاري در شاهنامه) از شاهرخ مسكوب +نشر ني

کتاب ارمغان مور(جستاري در شاهنامه) توسط شاهرخ مسكوب نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : شاهرخ مسكوب

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : ارمغان مور(جستاري در شاهنامه)

رديف (id) : 852

حديث نفس(جلد1) از حسن كامشاد+نشر ني

کتاب حديث نفس(جلد1) توسط حسن كامشاد نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن كامشاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : حديث نفس(جلد1)

رديف (id) : 895

پايه گذاران نثر جديد فارسي از حسن كامشاد+نشر ني

کتاب پايه گذاران نثر جديد فارسي توسط حسن كامشاد نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 3

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : حسن كامشاد

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : پايه گذاران نثر جديد فارسي

رديف (id) : 85

سرگذشت سوررئاليسم از آندره برتون +نشر ني

کتاب سرگذشت سوررئاليسم توسط آندره برتون نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) : عبدالله كوثري

مولف (َAuthor) : آندره برتون

قیمت پشت‌جلد (price) : 180000

نام كتاب / عنوان (Title) : سرگذشت سوررئاليسم

رديف (id) : 57

به زبان آدميزاد(يادداشت هايي در ستايش پاكيزه و نكوهش شلخته نگاري) از رضا

کتاب به زبان آدميزاد(يادداشت هايي در ستايش پاكيزه و نكوهش شلخته نگاري) توسط رضا بهاري نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : رضا بهاري

قیمت پشت‌جلد (price) : 80000

نام كتاب / عنوان (Title) : به زبان آدميزاد(يادداشت هايي در ستايش پاكيزه و نكوهش شلخته نگاري)

رديف (id) : 469

انديشه هاي نو در رمان نويسي(فرايند آفرينشگري در گفت و گو با نويسندگان امر

کتاب انديشه هاي نو در رمان نويسي(فرايند آفرينشگري در گفت و گو با نويسندگان امروز) توسط باربارا شوپ مارگارت لاو دنمن نوشته شده و در انتشارات نشر ني چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نشر ني

مترجم (Translate with) : شايسته پيران

مولف (َAuthor) : باربارا شوپ مارگارت لاو دنمن

قیمت پشت‌جلد (price) : 300000

نام كتاب / عنوان (Title) : انديشه هاي نو در رمان نويسي(فرايند آفرينشگري در گفت و گو با نويسندگان امروز)

رديف (id) : 1118