ديوان شهريار(وزيري)(قابدار) از شهريار+نگاه

کتاب ديوان شهريار(وزيري)(قابدار) توسط شهريار نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 45

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : شهريار

قیمت پشت‌جلد (price) : 600000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان شهريار(وزيري)(قابدار)

رديف (id) : 1085

گفت آمدهايي درادبيات از فريبرز رئيس دانا+نگاه

کتاب گفت آمدهايي درادبيات توسط فريبرز رئيس دانا نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1386

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : فريبرز رئيس دانا

قیمت پشت‌جلد (price) : 20000

نام كتاب / عنوان (Title) : گفت آمدهايي درادبيات

رديف (id) : 124

داستان شناخت ايران(نقد و بررسي آثار سيمين دانشور) از جواد اسحاقيان+نگاه

کتاب داستان شناخت ايران(نقد و بررسي آثار سيمين دانشور) توسط جواد اسحاقيان نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : جواد اسحاقيان

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : داستان شناخت ايران(نقد و بررسي آثار سيمين دانشور)

رديف (id) : 626

ديوان شهريار(2جلدي)(رقعي)(قابدار) از استادمحمدحسين شهريار+نگاه

کتاب ديوان شهريار(2جلدي)(رقعي)(قابدار) توسط استادمحمدحسين شهريار نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 33

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : استادمحمدحسين شهريار

قیمت پشت‌جلد (price) : 800000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان شهريار(2جلدي)(رقعي)(قابدار)

رديف (id) : 199

كليات نظامي گنجوي (دو جلدي) از نظامي گنجوي+نگاه

کتاب كليات نظامي گنجوي (دو جلدي) توسط نظامي گنجوي نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1384

نوبت چاپ (Print) : 5

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) : وحيد دستگردي

مولف (َAuthor) : نظامي گنجوي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : كليات نظامي گنجوي (دو جلدي)

رديف (id) : 195

ديوان محتشم كاشاني از اكبر بهداروند+نگاه

کتاب ديوان محتشم كاشاني توسط اكبر بهداروند نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 6

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اكبر بهداروند

قیمت پشت‌جلد (price) : 255000

نام كتاب / عنوان (Title) : ديوان محتشم كاشاني

رديف (id) : 887

جريان چهارم(مروري بر آثار نويسندگان نسل چهارم) از كاوه فولادي نس

کتاب جريان چهارم(مروري بر آثار نويسندگان نسل چهارم) توسط كاوه فولادي نسب محمود قلي پور مريم كهنسال نودهي نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : كاوه فولادي نسب محمود قلي پور مريم كهنسال نودهي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : جريان چهارم(مروري بر آثار نويسندگان نسل چهارم)

رديف (id) : 659

مجموعه اشعار فرخي يزدي از فرخي يزدي+نگاه

کتاب مجموعه اشعار فرخي يزدي توسط فرخي يزدي نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1394

نوبت چاپ (Print) : 4

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) : محمدعلي سپانلو

مولف (َAuthor) : فرخي يزدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 200000

نام كتاب / عنوان (Title) : مجموعه اشعار فرخي يزدي

رديف (id) : 221

يادداشت هاي روزانه(30 روز با نجف دريابندري) از مهدي مظفري ساوجي+نگاه

کتاب يادداشت هاي روزانه(30 روز با نجف دريابندري) توسط مهدي مظفري ساوجي نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهدي مظفري ساوجي

قیمت پشت‌جلد (price) : 55000

نام كتاب / عنوان (Title) : يادداشت هاي روزانه(30 روز با نجف دريابندري)

رديف (id) : 1088

مجموعه اشعار اديب برومند(2جلدي) از اديب برومند+نگاه

کتاب مجموعه اشعار اديب برومند(2جلدي) توسط اديب برومند نوشته شده و در انتشارات نگاه چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1391

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : نگاه

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : اديب برومند

قیمت پشت‌جلد (price) : 450000

نام كتاب / عنوان (Title) : مجموعه اشعار اديب برومند(2جلدي)

رديف (id) : 949