پنهان در آينه(گفت و گو با ضيا موحد) از مهدي مظفري ساوجي+هرمس

کتاب پنهان در آينه(گفت و گو با ضيا موحد) توسط مهدي مظفري ساوجي نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهدي مظفري ساوجي

قیمت پشت‌جلد (price) : 360000

نام كتاب / عنوان (Title) : پنهان در آينه(گفت و گو با ضيا موحد)

رديف (id) : 1133

زبان شناسي شناختي(دومين انقلاب معرفت شناختي در زبان شناسي) ا

کتاب زبان شناسي شناختي(دومين انقلاب معرفت شناختي در زبان شناسي) توسط رضا نيلي پور نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1395

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : رضا نيلي پور

قیمت پشت‌جلد (price) : 140000

نام كتاب / عنوان (Title) : زبان شناسي شناختي(دومين انقلاب معرفت شناختي در زبان شناسي)

رديف (id) : 782

كليات سعدي از سعدي+هرمس

کتاب كليات سعدي توسط سعدي نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) : محمدعلي فروغي

مولف (َAuthor) : سعدي

قیمت پشت‌جلد (price) : 480000

نام كتاب / عنوان (Title) : كليات سعدي

رديف (id) : 157

پيمانه هاي بي پايان(2جلدي) از مهدي محبي+هرمس

کتاب پيمانه هاي بي پايان(2جلدي) توسط مهدي محبي نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : مهدي محبي

قیمت پشت‌جلد (price) : 250000

نام كتاب / عنوان (Title) : پيمانه هاي بي پايان(2جلدي)

رديف (id) : 336

شهر گمشده(باز خواني زندگي و آثار غلامحسين ساعدي) از محمد حسن

کتاب شهر گمشده(باز خواني زندگي و آثار غلامحسين ساعدي) توسط محمد حسن حبيبي نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : محمد حسن حبيبي

قیمت پشت‌جلد (price) : 150000

نام كتاب / عنوان (Title) : شهر گمشده(باز خواني زندگي و آثار غلامحسين ساعدي)

رديف (id) : 977

شيوه هاي داستان پردازي در هزار و يك شب از ديويد پينانت+هرمس

کتاب شيوه هاي داستان پردازي در هزار و يك شب توسط ديويد پينانت نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1389

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) : فريدون بدره اي

مولف (َAuthor) : ديويد پينانت

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : شيوه هاي داستان پردازي در هزار و يك شب

رديف (id) : 377

روند هاي بنيادين در دانش زبان از رومن ياكوبسن+هرمس

کتاب روند هاي بنيادين در دانش زبان توسط رومن ياكوبسن نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) :

نوبت چاپ (Print) : 0

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) : كوروش صفوي

مولف (َAuthor) : رومن ياكوبسن

قیمت پشت‌جلد (price) : 12000

نام كتاب / عنوان (Title) : روند هاي بنيادين در دانش زبان

رديف (id) : 300

تاريخ بيهقي از ابوالفضل بيهقي+هرمس

کتاب تاريخ بيهقي توسط ابوالفضل بيهقي نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) : علي اكبر فياض

مولف (َAuthor) : ابوالفضل بيهقي

قیمت پشت‌جلد (price) : 380000

نام كتاب / عنوان (Title) : تاريخ بيهقي

رديف (id) : 275

رودلف بولتمان از ايان هندرسن+هرمس

کتاب رودلف بولتمان توسط ايان هندرسن نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1393

نوبت چاپ (Print) : 2

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) : محمدسعيد حنايي

مولف (َAuthor) : ايان هندرسن

قیمت پشت‌جلد (price) : 40000

نام كتاب / عنوان (Title) : رودلف بولتمان

رديف (id) : 575

به گزينه شعر(عبدالرحمن مشفقي بخارايي) از علي موسوي گرما رودي

کتاب به گزينه شعر(عبدالرحمن مشفقي بخارايي) توسط علي موسوي گرما رودي نوشته شده و در انتشارات هرمس چاپ رسیده + دانلود پی دی اف

سال چاپ (Year) : 1392

نوبت چاپ (Print) : 1

گروه (Topic) : ادبيات

ناشر (Publisher) : هرمس

مترجم (Translate with) :

مولف (َAuthor) : علي موسوي گرما رودي

قیمت پشت‌جلد (price) : 120000

نام كتاب / عنوان (Title) : به گزينه شعر(عبدالرحمن مشفقي بخارايي)

رديف (id) : 560